Venelin Terziev, Венелин Терзиев
Venelin Terziev, Венелин Терзиев
University of Ruse, Ruse, Bulgaria; National Military University, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Потвърден имейл адрес: uni-ruse.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики
В Терзиев
(рецензенти: проф.д.н Севдалина Димитрова, проф. д-р Евгений Стоянов, проф …, 2015
732015
THE ACTIVE MODEL OF A SOCIAL PROGRAMME AND ITS STRATEGIC ADVANTAGE
V Terziev
IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences 4 (12), 664-677, 2018
692018
The active model of a social programme and its strategic advantage
V Terziev
ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social …, 2018
692018
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост - обзорен материал
В Терзиев
в-к „Форум”, бр.39, 2-8 Октомври 2014г., ISSN 1313-096X, 2014
672014
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост
В Терзиев
сп. Ново знание, 55-65, 2014
672014
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост
В Терзиев
Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев …, 2013
672013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост
В Терзиев
Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев …, 2013
672013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост: монография.-Университетски издателски център при Русенски университет «Ангел Кънчев», издателство «Дема …
В Терзиев
ISBN 978-954-92964-2-6, 2013
672013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост: монография.-Университетски издателски център при Русенски университет «Ангел Кънчев», издателство «Дема …
В Терзиев
ISBN 978-954-92964-2-6, 2013
672013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост: монография.-Университетски издателски център при Русенски университет «Ангел Кънчев», издателство «Дема …
В Терзиев
ISBN 978-954-92964-2-6, 2013
672013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост: монография.-Университетски издателски център при Русенски университет «Ангел Кънчев», издателство «Дема …
В Терзиев
ISBN 978-954-92964-2-6, 2013
672013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост - монография, ISBN 978-954-92964-2-6
В Терзиев
издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство „Сема …, 2013
672013
Impact of active social policies and programs in the period of active economic transformations in Bulgaria
V Terziev
"East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, Vienna …, 2015
662015
Behavioral economics: development, condition and perspectives
D Kanev, V Terziev
IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences 3 (8), 2017
502017
BEHAVIORAL ECONOMICS: DEVELOPMENT, CONDITION AND PERSPECTIVES
D Kanev, V Terziev
IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. III …, 2017
502017
Behavioural economics: development, condition and perspectives
D Kanev, V Terziev
Business Economics 4 (52), 387-410, 2017
502017
BEHAVIORAL ECONOMICS: DEVELOPMENT, CONDITION AND PERSPECTIVES
D Kanev, V Terziev
SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences …, 2017
502017
Behavioural Economics: Development, Condition and Perspectives
D Kanev, V Terziev
Годишна университетска международна научна конференция 6, 120-139, 2017
502017
Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. Колективная монография «Социально-экономические и правовы развития экономики», Уфа …
V Terziev, E Arabska
ISBN 978-5-906769-97-8, 2014
49*2014
IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TO SOCIAL DEVELOPMENT
V Terziev
IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences 4 (12), 708-716, 2018
462018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20