Venelin Terziev, Венелин Терзиев
Venelin Terziev, Венелин Терзиев
University of Ruse, Ruse, Bulgaria; National Military University, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Потвърден имейл адрес: uni-ruse.bg - Начална страница
ЗаглавиеПозоваванияГодина
Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики
В Терзиев
(рецензенти: проф.д.н Севдалина Димитрова, проф. д-р Евгений Стоянов, проф …, 2015
672015
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост - обзорен материал
В Терзиев
в-к „Форум”, бр.39, 2-8 Октомври 2014г., ISSN 1313-096X, 2014
652014
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост
В Терзиев
сп. Ново знание, 55-65, 2014
652014
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост
В Терзиев
Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев …, 2013
652013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост
В Терзиев
Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев …, 2013
652013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост: монография.-Университетски издателски център при Русенски университет «Ангел Кънчев», издателство «Дема …
В Терзиев
ISBN 978-954-92964-2-6, 2013
652013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост: монография.-Университетски издателски център при Русенски университет «Ангел Кънчев», издателство «Дема …
В Терзиев
ISBN 978-954-92964-2-6, 2013
652013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост: монография.-Университетски издателски център при Русенски университет «Ангел Кънчев», издателство «Дема …
В Терзиев
ISBN 978-954-92964-2-6, 2013
652013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост: монография.-Университетски издателски център при Русенски университет «Ангел Кънчев», издателство «Дема …
В Терзиев
ISBN 978-954-92964-2-6, 2013
652013
Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост - монография, ISBN 978-954-92964-2-6
В Терзиев
издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство „Сема …, 2013
652013
THE ACTIVE MODEL OF A SOCIAL PROGRAMME AND ITS STRATEGIC ADVANTAGE
V Terziev
IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences 4 (12), 664-677, 2018
642018
The active model of a social programme and its strategic advantage
V Terziev
ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social …, 2018
642018
The active model of a social programme and its strategic advantage
V Terziev, M Georgiev
Medical Teacher 12 (39), 1418-1438, 2017
642017
THE ACTIVE MODEL OF A SOCIAL PROGRAMME AND ITS STRATEGIC ADVANTAGE
V Terziev, M Georgiev
Medical Teacher 7 (39), 2017
642017
Impact of active social policies and programs in the period of active economic transformations in Bulgaria
V Terziev
"East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, Vienna …, 2015
632015
Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. Колективная монография «Социально-экономические и правовы развития экономики», Уфа …
V Terziev, E Arabska
ISBN 978-5-906769-97-8, 2014
49*2014
An active model of a social program and its strategic advantage
V Terziev
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XL Международной …, 2015
422015
Theoretical and methodological basis of social programming and social activity
V Terziev, E Arabska
Колективная монография, Уфа, Аэтерна. Россия. ISBN 978-5-906808-20-2 …, 2015
42*2015
The Active Model of a Social Programme and its Strategic Advantage
V Terziev
сп. Ново знание, 37-45, 2013
422013
The Active Model of a Social Programme and its Strategic Advantage
V Terziev
12th International Scientific Conference: Management Horizons in Changing …, 2013
422013
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20