Следене
Vasil Mihaylov
Vasil Mihaylov
PhD, Faculty of Economics, South-West University
Потвърден имейл адрес: swu.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF LIMITED RESOURCES AND DIMINISHING POPULATION
M Kicheva, V Mihaylov
International Multidisciplinary Conference «Science and Society», November …, 2017
32017
Conditions For Research And Development In Bulgaria
V Mihaylov
The Thirteenth International Conference on Economic Sciences. Proceedings of …, 2016
12016
Higher Level of Education as an Opportunity for Higher Employment
V Mihaylov
Economics and Management 12 (1), 93-100, 2016
12016
Labor shortage and economic migration–a key issue for the EU economy
M Mihaylov, V Mihaylov
Politics & Security 3 (1), 89-97, 2019
2019
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL TARGETS OF BULGARIA RELATED TO “EUROPE 2020” STRATEGY AND THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
V Mihaylov, M Mihaylov
ISJ Theoretical & Applied Science 3 (59), 188-191, 2018
2018
СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ЧРЕЗ ЗАЕТОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
V Mihaylov
Социалната икономика в условията на ограничени ресурси – теория и практика …, 2017
2017
Black Sea Economic Cooperation as a guarantee of stability of the countries in the region and factor for the development of a modern knowledge-based economy
M Mihaylov, V Mihaylov
Security Issues in the Black Sea Region, September 14, 2017, Plovdiv …, 2017
2017
THE TRANSITION FROM THEORETICAL KNOWLEDGE TO REAL WORKING ENVIRONMENT AND HUMAN CAPITAL FORMATION
V Mihaylov
VII-th International Conference of Young Scientists,15-16 June, 2017 (VII-ма …, 2017
2017
Impact Of Minimum Wage On Employment And Unemployment In Bulgaria
V Mihaylov
Студентської науково-практичної інтернет-конференції, 380 - 384, 2016
2016
The Problem Of Youth Unemployment And The Loss Of Human Capital
V Mihaylov
East European Scientific Journal --> http://eesj-science.com/wp-content …, 2016
2016
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-ВИСОКА ЗАЕТОСТ
V Mihaylov
Икономика и управление 12 (1), 93-100, 2016
2016
ВЛИЯНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ГЕОПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ПУБЛИЧНАТА СФЕРА
M Kicheva, A Stefanova, V Karakova, Z Nedkov, P Pachev, I Atanasova, ...
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ» НЕОФИТ РИЛСКИ «, 2016
2016
ЕКоNОМІА у экономичЕСКИЕ НАУКИ
V Mihaylov
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ГОД. XII, № 1 ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
V MIHAYLOV
МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЗАСИЛЕНАТА МИГРАЦИЯ КЪМ ЕВРОПА
V Mihaylov
ВЛИЯНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ГЕОПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И …, 0
EKONOMIA/ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
V Mihaylov
EKONOMIA/ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, 5, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–16