Следене
Ваня Динева (Vanya Dineva)
Ваня Динева (Vanya Dineva)
Потвърден имейл адрес: uni-ruse.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Application of Solution Focused Brief Therapy at psychoactive substance addiction.
V Dineva
Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная …, 2012
112012
Human-machine interface with Leap Motion
G Krastev, V Dineva
Notices of the Union of Scientists 14, 38-46, 2017
62017
Human-machine interface with Peregrine glove
G Krastev, V Dineva
Journal of the Union of Scientists Ruse 13, 48-55, 2016
62016
Neurofeedback software. Communication with MindSet headset
G Krastev, V Dineva
Proceedings of University of Ruse 54, 47-51, 2015
62015
За възможностите на Фокусираната към решения кратка терапия при зависимост към психоактивни вещества
В Динева
Научни трудове на Русенския университет 52, 6.2, 2013
52013
Training for planning and solutions for clients with alcohol dependence
V Dineva
Knowledge - International Journal 20 (4), 2069-2074, 2017
4*2017
Развитие на зависимостта към психоактивни вещества.
В Динева
Научни трудове, Русенски университет, 51, с. 88 - 92, 2012
32012
A study on the effect of the Solution Focused Approach in the treatment of psychoactive substances dependence during the phase of detoxification
V Dineva
KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL 22 (5), 1139-1144, 2018
2*2018
За валидността на диагностичните критерии при компютърна зависимост и дисфункционална употреба на Интернет
В Динева
В: Научни трудове РУ § СУ, 74-78, 2015
22015
Езикът на решенията в консултативната практика при зависимост към психоактивни вещества
В Динева
Психологията - традиции и перспективи, ЮЗУ, Благоевград 1, с. 200-204, 2015
22015
THE EFFECT OF A SOLUTION-FOCUSED APPROACH TO THE DYNAMICS IN THE SEVERITY OF ANXIETY AND DEPRESSION SYMPTOMS AT ALCOHOL DEPENDENCE
V Dineva
Trakia Journal of Sciences 18 (3), 218-222, 2020
12020
Основни методологични принципи и подходи в терапевтичната работа със семейства
V Dineva
Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на …, 2018
12018
Controlling a 2D computer game with a Leap Motion
VD Krastev, G., V. Voinohovska, S. Tsankov
IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE) 19 (6, Ver. II), 81-93, 2017
1*2017
Structural Aspects of the Socio-Psychological Training
V Dineva
56th Annual Science Conference of Ruse University ‘Industry 4.0. Business …, 2017
12017
Основни аспекти на Фокусираната към решения супервизия
В Динева
Научни трудове, Русенски университет, 53, с. 101-105, 2014
12014
Рискови и протективни фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества.
В Динева
Научни трудове, Русенски университет, 51, с. 134-138, 2012
12012
Design and implementation of a project model for a serious logical game
G Krastev, V Voinohovska, V Dineva
2023 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization …, 2023
2023
Базисни подходи в терапията на семейната система
V Dineva
Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил …, 2021
2021
Семейната структура като параметър на семейната система
V Dineva
Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил …, 2021
2021
Езикът на решенията в терапевтичната практика при алкохолна и опиатна зависимост
В Динева
Примакс, Русе, 2019
2019
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20