Следене
Ваня Динева (Vanya Dineva)
Ваня Динева (Vanya Dineva)
Потвърден имейл адрес: uni-ruse.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Application of Solution Focused Brief Therapy at psychoactive substance addiction.
V Dineva
Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная …, 2012
102012
За възможностите на Фокусираната към решения кратка терапия при зависимост към психоактивни вещества
В Динева
Научни трудове на Русенския университет 52, 6.2, 2013
52013
A study on the effect of the Solution Focused Approach in the treatment of psychoactive substances dependence during the phase of detoxification
V Dineva
KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL 22 (5), 1139-1144, 2018
2*2018
Training for planning and solutions for clients with alcohol dependence
V Dineva
Knowledge - International Journal 20 (4), 2069-2074, 2017
2*2017
За валидността на диагностичните критерии при компютърна зависимост и дисфункционална употреба на Интернет
В Динева
В: Научни трудове РУ § СУ, 74-78, 2015
22015
Езикът на решенията в консултативната практика при зависимост към психоактивни вещества
В Динева
Психологията - традиции и перспективи, ЮЗУ, Благоевград 1, с. 200-204, 2015
22015
Развитие на зависимостта към психоактивни вещества.
В Динева
Научни трудове, Русенски университет, 51, с. 88 - 92, 2012
22012
THE EFFECT OF A SOLUTION-FOCUSED APPROACH TO THE DYNAMICS IN THE SEVERITY OF ANXIETY AND DEPRESSION SYMPTOMS AT ALCOHOL DEPENDENCE
V Dineva
Trakia Journal of Sciences 18 (3), 218-222, 2020
12020
Основни методологични принципи и подходи в терапевтичната работа със семейства
V Dineva
Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на …, 2018
12018
Structural Aspects of the Socio-Psychological Training
V Dineva
56th Annual Science Conference of Ruse University ‘Industry 4.0. Business …, 2017
12017
Рискови и протективни фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества.
В Динева
Научни трудове, Русенски университет, 51, с. 134-138, 2012
12012
Базисни подходи в терапията на семейната система
V Dineva
Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил …, 2021
2021
Семейната структура като параметър на семейната система
V Dineva
Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил …, 2021
2021
Езикът на решенията в терапевтичната практика при алкохолна и опиатна зависимост
В Динева
Примакс, Русе, 2019
2019
Семейна терапия
В Динева
Примакс, Русе, 2018
2018
Интегриран подход за психосоциална рехабилитация при алкохолна и опиатна зависимост
В Динева
Примакс, Русе, 2018
2018
Синдром на професионално прегаряне в помагащите професии
В Динева
Примакс, Русе, 2018
2018
За възможностите на проектния подход в академичното обучение на социалните педагози
В Динева, Б Илиева, Д Стоянова
Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение …, 2018
2018
Компетентности на диригентът-учител и учителят-диригент в китарната оркестрова практика
В Динева, И Кочев
Педагогически новости, 77-82, 2017
2017
Възможности за развитие на творческия потенциал в професионалното обучение по класическа китара
В Динева, И Кочев
Педагогически новости, 71-76, 2017
2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20