Снежана Спасова
Снежана Спасова
Aсистент в Катедра по Обща и клинична патология към МУ-Варна
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Anorectal melanoma-a histo-pathological case report and a review of the literature
I Kobakova, G Stoyanov, H Popov, S Spasova-Nyagulova, N Stefanova, ...
https://foliamedica.bg/en/component/content/article/57-ahead-of-print …, 2019
32019
HER2 EXPRESSION IN RENAL CELL CARCINOMA
S Spasova, N Petrova, P Ghenev
Trakia Journal of Sciences 13 (Suppl. 2), pp 141-143, 2015
12015
CONVENTIONAL RENAL CELL CARCINOMA WITH RHABDOID FEATURES: CLINICOPATHOLOGIC CHARACTERISTICS
D Chivchibashi, P Pavlov, D Dzhenkov, S , Spasova, D Anakievski, ...
Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of …, 2018
2018
Analysis of the incidence and the prevalence of JAK2 mutation in Philadelphia negative myeloproliferative neoplasms
N Stefanova, M Tzaneva, A Antonov, T Chervenkov, A Hachmeryan, ...
Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of …, 2018
2018
Angiogenesis and CK19 expession in follicular thyroid adenoma
D Malinova, M Siderova, M Tzaneva, D Chivchibashi, N Stefanova, ...
Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of …, 2018
2018
Expression of Neuropilin-1 in renal cell carcinoma
S Spasova, P Ghenev, I Donev, A Konsoulova, N Stefanova, D Malinova, ...
Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of …, 2018
2018
Correlation between tumor coagulation necrosis and clinical-pathological parameters in clear cell carcinoma of the kidney
С Спасова
Варненски медицински форум (Varna Medical Forum) 7 (1), 2018
2018
DUODENAL HAMARTOMA-A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
N Stefanova, S Spasova, M Tzaneva
Trakia Journal of Sciences 14 (4), 403, 2016
2016
Bcl-2 and Bax Expression in Papillary Thyroid Carcinoma
D Malinova, N Stefanova, S Spasova, M Siderova
Сборник научни съобщения, 305-308, 2016
2016
Skin Involvement in Hodgkin’s Lymphoma – a Case Report and Review of the Literature
N Stefanova, S Spasova, D Malinova
Сборник научни съобщения, 292-294, 2016
2016
Морфологичен анализ на метастатичното разпространение при светлоклетъчен карцином на бъбрека
С Спасова, Н Стефанова, Д Малинова
Сборник научни съобщения, 286-291, 2016
2016
A Large Mucoepidermoid Carcinoma with Rare Location
I Kobakova, S Spasova, M Dyulgerov
Юбилейна научна конференция „40 години медицински университет Плевен", 2014
2014
Xp11.2 TRANSLOCATION RENAL CELL CARCINOMA: A CASE REPORT AND A REVIEW OF LITERATURE
S Spasova, P Ghenev
Юбилейна научна конференция „40 години Медицински университет – Плевен“, 2014
2014
HISTOLOGIC TUMOR NECROSIS AS A PROGNOSTIC INDICATOR FOR CLEAR CELL RENAL CARCINOMA
S Spasova, P Ghenev
Юбилейна научна конференция „40 години Медицински университет – Плевен“, 2014
2014
Анализ на пункционните бъбречни биопсии в клиниката по обща и клинична патология-Варна за 10 годишен период
С Спасова, Н Стефанова, П Генев
Извънредна национална конференция по патология, София, 2012
2012
Сепсис-асоциирана миокардна увреда с дифузна калциноза
Д Дженков, С Спасова
Национална конференция по патолозите в България "50 години катедра по обща …, 2011
2011
Дубликационна киста на стомаха
С Бояджиева, П Колова, С Спасова, К Георгиев
ационална конференция по патолозите в България "50 години катедра по обща и …, 2011
2011
Дисекиращи аневризми на аортата: клинико-анатомично ретро- и проспективно проучване
А Кулова, С Спасова
10-ти Национален конгрес по патология, гр. Хисаря, 2009
2009
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–18