Мария Костуркова
Мария Костуркова
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Long Non-Coding RNAs as New Biomarkers in Lupus Nephritis: A Connection Between Present and Future
G Mihaylova, V Vasilev, MB Kosturkova, GS Stoyanov, M Radanova
Cureus 12 (7), 2020
12020
РОЛЯТА НА СИСТЕМАТА НА КОМПЛЕМЕНТА ПРИ РЕВМАТОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
MB Kosturkova, G Mihaylova, V Kadinov, M Radanova
Варненски медицински форум (Varna Medical Forum) 7 (2), 2018
2018
The challenge to manage a patient with advanced heart failure and necrotizing vasculitis-a clinical case
MS Dimova, E Marinova, D Zheliazkova, K Nenova, L Stoyanova, ...
Varna Medical Forum 7 (2), 32-38, 2018
2018
РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС
М Костуркова, Г Михайлова, Б Русев, Д Иванова, И Колев, К Братоева, ...
Варненски медицински форум (Varna Medical Forum) 7 (2), 2018
2018
EEfficacy and safety of Febuxostat compared to Allopurinol for urate lowering therapy – four weeks of observation
VK Kosturkova M., Sv. Dimitrov, T. Shivacheva
Trilateral meeting on osteoporosis and osteoarthritis, 2013
2013
Препоръки на acr за лечение на подагра, 2012 – системни нефармакологични терапевтични подходи при хиперурикемия
КВ Костуркова М.
Ревматология, 2013
2013
Остеопонтин - нов сърдечен биомаркер
ЖГ Костуркова Мария
Наука Кардиология, 27-30, 2011
2011
Ролята на дебелината на интима-медия на каротидните артерии за ранната диагностика и прогнозата на коронарната атеросклероза
БМ доц. д-р Жанета Георгиева, дм, Каназирев Б., Златева В., Костов Д ...
Наука Кардиология, 152-156, 2008
2008
РОЛЯТА НА СИСТЕМАТА НА КОМПЛЕМЕНТА ПРИ РЕВМАТОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
М Костуркова, Г Михайлова, В Кадинов, М Раданова
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–9