Следене
nirmalendu prakash
nirmalendu prakash
Потвърден имейл адрес: mymail.sutd.edu.sg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Prompting Large Language Models for Topic Modeling
H Wang, N Prakash, NK Hoang, MS Hee, U Naseem, RKW Lee
2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData), 1236-1241, 2023
112023
Totaldefmeme: A multi-attribute meme dataset on total defence in singapore
N Prakash, MS Hee, RKW Lee
Proceedings of the 14th Conference on ACM Multimedia Systems, 369-375, 2023
62023
Promptmtopic: Unsupervised multimodal topic modeling of memes using large language models
N Prakash, H Wang, NK Hoang, MS Hee, RKW Lee
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia, 621-631, 2023
42023
Layered bias: Interpreting bias in pretrained large language models
N Prakash, RKW Lee
Proceedings of the 6th BlackboxNLP Workshop: Analyzing and Interpreting …, 2023
22023
Matk: The meme analytical tool kit
MS Hee, A Kumaresan, NK Hoang, N Prakash, R Cao, RKW Lee
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia, 9689-9692, 2023
22023
SGHateCheck: Functional Tests for Detecting Hate Speech in Low-Resource Languages of Singapore
RC Ng, N Prakash, MS Hee, KTW Choo, RKW Lee
arXiv preprint arXiv:2405.01842, 2024
2024
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6