Junaid Ali
Junaid Ali
Потвърден имейл адрес: mpi-sws.org - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
On the Fairness of Time-Critical Influence Maximization in Social Networks
J Ali, M Babaei, A Chakraborty, B Mirzasoleiman, KP Gummadi, A Singla
arXiv preprint arXiv:1905.06618, 2019
42019
Loss-Aversively Fair Classification
J Ali, MB Zafar, A Singla, KP Gummadi
Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 211-218, 2019
32019
Perceptually Driven Frame-Rate Manipulations
J Ali
Unifying model explainability and robustness via reasoning labels
V Nanda, J Ali, KP Gummadi, MB Zafar
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–4