Следене
Teodor Ivanov
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Библиография на ретроспективната военна библиография
Т Иванов
Читател, 2016
2016
Медия в първо лице : да бъдеш редактор на общински вестник
Д Андреева, Т Иванов
Между традицията и модерността, 2011
2011
Българската библиография и регионалните печатни медии
Т Иванов
Между традицията и модерността, 2011
2011
Библиотечно-библиографско и справочно-информационно обслужване в Българската армия
Т Иванов
Издател 1, с. 50 – 54., 2010
2010
Периодичните издания в ретроспективната библиография по военни науки в България
Т Иванов
Библиотеки, четене, комуникации, 2010
2010
Публикации на преподавателите от катедра "Библиотекознание и масови комуникации" 2005 - 2009 : Библиографски указател
Т Иванов
Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" : Катедра …, 2009
2009
Български военен книгопис 1955 - 1990 : Създаване и развитие на текущата библиография по военни науки
Т Иванов
Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" : Катедра …, 2009
2009
Читалище "Петко Р. Славейков" - гр. Велико Търново
Т Иванов
Архив за поселищни проучвания 1, с. 47 – 64, 2008
2008
Българският библиографски институт "Елин Пелин" и краезнанието
Т Иванов
Краезнанието - извор на родолюбие и историческа идентичност, 2008
2008
Библиографската рефлексия на личността и творчеството на Петко Р. Славейков
Т Иванов
Библиотеки, четене, комуникации, 2008
2008
За библиографското цитиране, библиографите и цитиращите
Т Иванов
Издател 1, с. 33 – 43, 2007
2007
Библиографията в периодичните научни издания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
Т Иванов
Библиотеки, четене, комуникации :, 2007
2007
Книговедската библиография в България 1944 - 1990
Т Иванов
Библиотеки, четене, комуникации : Съвременни аспекти на историческата тема в …, 2006
2006
Хронология на едно възраждане
Т Иванов
Архив за поселищни проучвания 3, с. 107 – 112, 2005
2005
Създаване и развитие на общинска библиотека "Петър Матеев" - гр. Котел
Т Иванов
Архив за поселищни проучвания 1, с. 50 – 67, 2005
2005
Едно неизвестно котленско читалише
Т Иванов
Известия на Регионален исторически музей - Велико Търново 20, с. 367 – 373, 2005
2005
Архив за поселищни проучвания 1991 - 2000 (Библиометричен анализ)
Т Иванов
Конференция в чест на професор Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му., 2005
2005
Списание “Архив за поселищни проучвания”
Т ИВАНОВ
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–18