Hristiana Batselova
Hristiana Batselova
assistant professor Epidemiology of infectious diseases, Medical University,Plovdiv, Bulgaria
Няма потвърден имейл адрес
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
EPIDEMIOLOGICAL SURVEY ON HOSPITALIZED PATIENTS WITH VARICELLA IN THE DISTRICT OF PLOVDIV (2000-2011)
H Batselova, A Kevorkyan, R Raycheva, O Boykinova, I Baltadziev, ...
ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЯВАЩИ РАК, 18, 0
ANALYSIS OF THE HOSPITALIZED PATIENTS WITH VARICELLA IN THE CLINIC OF INFECTIOUS DISEASES OF THE UNIVERSITY HOSPITAL “SAINT GEORGE” PLOVDIV IN 2016
H Batselova, N Vatev, A Galev, J Staikova, D Batselov, T Minkov, ...
ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА, 13, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–2