Vanya Kostadinova
Vanya Kostadinova
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
The impact of comorbidities on the in-hospital mortality in patients with community-acquired pneumonia
D Miteva, Y Radkov, V Kostadinova, A Dyakova
European Respiratory Journal 46 (suppl 59), 2015
52015
Comparison of the prognostic value of different severity scales in community-acquired pneumonia
D Miteva, V Kostadinova, Y Radkov, I Mircheva
European Respiratory Journal 44 (Suppl 58), 2014
32014
In-hospital mortality risk assessment in patients with community acquired pneumonia
V Kostadinova, D Miteva, Y Radkov, I Mircheva
European Respiratory Journal 44 (Suppl 58), 2014
32014
Prognostic value of pro-adrenomedullin, procalcitonin and C-reactive protein in community acquired pneumonia
D Miteva, Y Radkov, L Ivanova, T Chervenkov, V Kostadinova
CBU International Conference Proceedings... 5, 978, 2017
12017
Role of procalcitonin in predicting severity and in-hospital mortality in patients with community-acquired pneumonia.
VK Darina Miteva, Yordan Radkov, Lilya Ivanova, Trifon Chervenkov
European Respiratory Journal 48 (Suppl. 60), PA2589, 2016
12016
Impact of bronchiectasis on the course of COPD.
DM Vanya Kostadinova, Yordan Radkov, Temenuga Stoeva
European Respiratory Journal 48 (Suppl. 60), PA1547, 2016
1*2016
Sputum microbiology in patients with stabile COPD
V Kostadinova, Y Radkov, T Stoeva, D Miteva, A Dyakova
European Respiratory Journal 46 (suppl 59), 2015
12015
Прогностични фактори за болнична смърт при хоспитализирани болни с пневмония придобита в обществото (ППО);
ИМ Ваня Костадинова, Йордан Радков
Торакална медицина 5 (2), 47-54, 2013
12013
Long-term azithromycin treatment in chronic obstructive pulmonary disease
V Kostadinova, Y Radkov, T Stoeva, D Miteva
Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers 26 (3), 3259-3266, 2020
2020
Relationship of HRCT-diagnosed emphysema and clinical features in COPD.
V Kostadinova, Y Radkov, T Stoeva, D Miteva
European Respiratory Journal 52 (suppl 62), 2018
2018
Sarcoidosis in the context of fever of unknown origin-a case report
D Nikolov, V Alexandrov, R Lukanov, S Panteleymonova, V Kostadinova
Scripta Scientifica Vox Studentium 2, 91, 2018
2018
ROLE OF C-REACTIVE PROTEIN IN SEVERITY ASSESSMENT AND MONITORING OF HOSPITALIZED PATIENTS WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
D Miteva, Y Radkov, V Kostadinova
International Scientific and Practical Conference World science 5 (6), 23-28, 2018
2018
Role of some biomarkers in determining the risk of mortality of hospitalized patients with community-acquired pneumonia
D Miteva, Y Radkov, L Ivanova, V Kostadinova, T Chervenkov
Scripta Scientifica Medica 49 (4), 58-63, 2017
2017
Six months azithromycin treatment in COPD patients with high risk of further exacerbations
V Kostadinova, Y Radkov, T Stoeva, D Miteva
European Respiratory Journal 50 (suppl 61), 2017
2017
Амбулаторно лечение на остри инфекции на долни дихателни пътища. Антибиотична резистентност.
ДП Ваня Костадинова, Валентина Димитрова, Велин Стратев, Таня Добрева
GP News, ISSN 1311-4727., 30-32, 2017
2017
Значение на MR-proadrenomedullin в определяне на тежестта и прогнозата на пневмония, придобита в обществото.
ВК Дарина Митева, Йордан Радков, Лилия Иванова, Трифон Червенков
Списание МД, секция Медицината днес в България, 71-77, 2017
2017
Сравнителен анализ между основните скали за тежест на пневмония придобита в обществото (ППО).
ЙР Дарина Митева, Ваня Костадинова
Med Post, ISSN 2367-6469., 36-39, 2017
2017
Дълготрайно лечение с макролиди
ЙР Ваня Костадинова, Дарина Митева
Med Post, ISSN 2367-6469., 40-43, 2017
2017
Analysis of the In-hospital Mortality in Patients with Community-acquired Pneumonia.
VK Darina Miteva
British Journal of Medical and Health Research 4 (10), 20-28, 2017
2017
Characteristics of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in High Risk Patients///Особености в протичането на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) при високо …
V Kostadinova
Medical University of Varna, 2017
2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20