Следене
Veselina Spasova
Veselina Spasova
Varna Free University
Потвърден имейл адрес: vfu.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Приложение на мултиагентните системи при вземане на стратегически решения в търговските фирми
Т Атанасова, В Спасова
Съвременни предизвикателства пред търговията : Сб. докл. от юбил. междунар …, 2003
3*2003
Prototype of Smart Monument with IoT-based System of Early Warning
VG Spasova, BG Georgiev, PD Stefanov, BP Stoyanov
International Conference on Technics, Technologies and Education 2020 (ICTTE …, 2021
22021
SCRATCH games for preschool students
V Spasova, G Momcheva-Gardeva
, Informatics in the Scientific knowledge : International Scientific …, 2012
22012
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В АДАПТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Д Дамянов, Т Бакърджиева, В Спасова
Автоматизация на дискретното производство. Осемнадесета научно-практична …, 2009
1*2009
Text and source readability-A step to cognition
G Momcheva, V Spasova, A Ivanova, M Zhelyazkov
AIP Conference Proceedings 2333 (1), 070013, 2021
2021
Varna Free Universities' Projects For Developing A Cybersecurity Education and Training - "Cybermagicians" Project
G Momcheva, T Bacardjieva, S Veselina, I Antonina
Education and Technologies, 516-518, 2021
2021
Стандарти за управление на качеството в софтуерния бизнес
В Спасова
ISBN 978–954–715–674–6 1, 163, 2019
2019
Интелигентни системи за вземане на решения в условията на Индустрия 4.0
В Спасова
ISBN 978–954–715–675–3 1, 121, 2019
2019
Въвеждане на нова информационна система в малко предприятие
В Спасова
Известия на Съюза на учените, серия Хуманитарни науки, Варна 1 (1), с. 63-67, 2018
2018
Състезанието TECHNOVATION – обучение по създаване на мобилни приложения и предприемачество
Г Момчева-Гърдева, В Спасова, Е Павлова
Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството …, 2015
2015
Карти за игра «Професии с компютри»
Г Момчева-Гърдева, В Спасова, Н Кирилов
Образование и технологии: годишно научно-методическо списание, стр.124 – 126, 2013
2013
Изследване на мотивацията за учене на студентите от специалност „Информатика“ на ВСУ „Ч. Храбър“
В Спасова
Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър“, Серия Математика и Информатика 1 …, 2012
2012
Games as a Challenge of Education
G Momcheva-Gardeva, V Spasova
Computer Modelling and New Technologies 16 (2), 8, 2012
2012
Съвременни тенденции в развитието на информационните системи подпомагащи вземането на решения в управлението
В Спасова
електронно списание на ВСУ, e-JOURNALVFU, ISSN 1313-7514, 10, 2012
2012
On Using Data Technologies for Data Storing and Strategic Management of the Company
V Spasova
European Union and the Interests of Bulgaria, Scientific Conference, Varna 1 …, 2010
2010
Използване на информационните технологии за съхранение на данните и използването им за стратегическото управление на фирмата
В Спасова
Научна конференция „Европейският икономически съюз и интересите на България …, 2010
2010
Knowledge Management and Its Role in Higher Education
T Bakardjieva, N Lyutov, V Spasova
Informatics in the Scientific knowledge : International Scientific …, 2010
2010
Стандартите ISO за качество на програмното осигуряване
В Спасова
Научен алманах, Серия Икономика 1 (3), с. 110-142, 2005
2005
Информационните системи, подпомагащи вземането на решения в управлението и приложение на мултиагентните системи за тяхното изграждане
В Спасова
Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър“, Серия Математика и Информатика …, 2005
2005
Software Quality ISO Standards
V Spasova
Международен конгрес – машиностроителни технологии, 23 ÷ 25.09.2004 г., Варна, 6, 2004
2004
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20