Elitsa Zdravkova
Elitsa Zdravkova
асистент, ШУ "Епископ Константин Преславски"
Потвърден имейл адрес: shu-bg.net - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Research of simulators for neural networks through the implementation of multilayer perceptron
Е Zdravkova
The 13th International Conference inInformation Technologies and Management …, 2015
3*2015
Implementation of a Neural Network Using Simulator and Petri Nets
ES Nayden Nenkov
International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA …, 2016
2*2016
Изкуствен интелект
НН Eлица Здравкова
Методическо ръководство 6, стр. 4 - 29, 2014
2014
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3