Velina Stoeva
Velina Stoeva
Главен асистент в Медицински университет -Пловдив
Няма потвърден имейл адрес
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Legionella pneumophila antibodies in serum samples from medical and dental personnel: a seroepidemiological survey
A Kevorkyan, I Tomova, R Raycheva, V Stoeva, Y Stoilova, H Lalabonova, ...
Biotechnology & Biotechnological Equipment 31 (3), 588-593, 2017
52017
Study the level of knowledge about hygienic hand disinfection among GPs and nurses
V Stoeva, H Batselova, A Atanasovski
ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА, 26, 2021
12021
Study of Knowledge of Hand Disinfection and Dental Impressions in Everyday Practice among Dental Students during a Pandemic by Coronavirus Disease 2019
V Stoeva, T Bozhkova, A Atanasowski, V Kondeva
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 9 (D), 138-142, 2021
2021
The role of dental nurses in the prevention and the infection control SN the individual dental practices-a questionnaire study.
A Kevorkyan, V Stoeva, A Atanasovski, Y Stoilova, V Kondeva
Meditsinski Pregled Sestrinsko delo/Medical Review-Information for Nursing …, 2017
2017
Ниво на познание на денталните лекари за усложненията от бисфосфонатното лечение при имунокомпрометирани пациенти в денталната практика.
ЙС Кеворкян А., В.Стоева, В.Христамян, Х.Лалабонова, В.Кондева, М.Христамян
Обща медицина 2 (18), 23-27, 2016
2016
Информираност на лекарите по дентална медицина относно оралното здраве при активно спортуващи деца и юноши
ВС А. Атанасовски , В.Кондева
2016
Оценка на познанията на медицинските и денталните специалисти относно клинико-епидемиологичните характеристики на легионерската болест.
АА В.Стоева, А.Кеворкян, И. Томова, Р.Райчева, В.Кондева, Й. Стоилова
2016
Examination of the quality of the manual pre-sterilization processing of dental instruments using Benzidine test
V Stoeva, A Kevorkyan, R Raycheva, V Kondeva, Y Stoilova
Acta Medica Bulgarica 43 (2), 52-60, 2016
2016
Кръвнопреносими инфекции, резултат от дентално лечение
БЗ Стоилова Й., В.Стоева, А.Кеворкян, А.Атанасовски, М.Александрова
Bulgarian medicine, 2015(реферира се в Index Copernicus International), 16-24, 2015
2015
Принос на денталната медицинска сестра в превенцията и контрола на инфекциите,свързани с обслужване на пациенти в индижидуалните дентални практики
СЙ Стоева В., Александрова М.,КеворкянА.
Превантивна медицина, 22-26, 2013
2013
Анкетно проучване за теоретичните и практически знания за профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции в денталната практика- Пловдив
СЙ Стоева В., КеворкянА.,Райчева Р., Александрова М.
2012
ANALYSIS OF THE KNOWLEDGE ABOUT HYGIENIC DISINFECTION OF HANDS AMONG STUDENTS OF DENTAL MEDICINE AT MU-PLOVDIV
V Stoeva, H Bachelova, A Atanasovski
ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА, 21, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–12