Stoyanka Lazarova
Stoyanka Lazarova
University of Veliko Turnovo
Потвърден имейл адрес: live.uni-vt.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Обучение в дигитална среда
С Георгиева-Лазарова
УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012
4*2012
Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование. Дисертационен труд.
С Лазарова
Специализиран научен съвет по педагогика, София, 2008
32008
Обучение и технологии. ─ Педагогически алманах, 2014.
С Лазарова, Л Лазаров
Педагогически алманах 1, 162-186, 2014
22014
Основни характеристики на мобилното обучение.
С Лазарова, Л Лазаров
Педагогика 86 (1), 9-16, 2014
22014
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
С Георгиева-Лазарова, Л Лазаров
Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010
22010
„Използване на интерактивната мултимедия в обучението.“
С Лазарова
Велико Търново: Университетско издателство" Св. Св. Кирил и Методий, 2010
22010
Информационни и комуникационни технологии в образованието
С Георгиева-Лазарова, Л Лазаров
УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014
12014
Дигитална грамотност – същност и връзките й с информационната и медийната грамотност
С Лазарова, Л Лазаров
В: Сб. докл. „Грамотността в началното училище“, 179-189, 2015
2015
Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System.
S Georgieva-Lazarova, L Lazarov
St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015
2015
Connectivism – a paradigm of learning in digital environment
S Georgieva-Lazarova, L Lazarov
В: сб. научных трудов Международной научно-практической конференции …, 2013
2013
Технология за изграждане на учебно съдържание чрез използване на електронни средства за обучение
С Лазарова
Педагогически алманах 2, 134-162, 2013
2013
Съвременни технологични зависимости
С Лазарова, Л Лазаров
УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013
2013
Влияние на насилието по медиите върху агресивното поведение на децата
С Лазарова
В: Сб. докл. „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен 1, 56-65, 2012
2012
Компютърни дидактически игри
S Georgieva-Lazarova
Педагогически алманах, 161-196, 2012
2012
Теории за новото поколение обучавани
S Georgieva-Lazarova
Педагогически алманах, 134-147, 2012
2012
Софтуерни приложения, които могат да се използват успешно в преподаването с интерактивна бяла дъска
С Георгиева-Лазарова
http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_10.html, 2012
2012
Основни принципи за работа с интерактивна бяла дъска
С Георгиева-Лазарова
http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_9.html, 2012
2012
ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА
С Георгиева-Лазарова
Стратегии на образователната и научната политика 6, 478-500, 2012
2012
Нагледни средства за съвременното обучение
С Лазарова
Образование и технологии, Бургас, 57-63, 2012
2012
Теории за новото поколение обучавани
С Лазарова
Педагогически алманах, 2012
2012
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20