Следене
Xiangfeng Zhu
Xiangfeng Zhu
Потвърден имейл адрес: cs.washington.edu - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Oort: Efficient Federated Learning via Guided Participant Selection
F Lai, X Zhu, HV Madhyastha, M Chowdhury
USENIX OSDI, 2021
110*2021
FedScale: Benchmarking model and system performance of federated learning at scale
F Lai, Y Dai, S Singapuram, J Liu, X Zhu, H Madhyastha, M Chowdhury
International Conference on Machine Learning, 11814-11827, 2022
442022
Sol: Fast Distributed Computation Over Slow Networks
F Lai, J You, X Zhu, HV Madhyastha, M Chowdhury
USENIX NSDI, 2020
192020
Netherite: Efficient execution of serverless workflows
S Burckhardt, B Chandramouli, C Gillum, D Justo, K Kallas, C McMahon, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 15 (8), 1591-1604, 2022
14*2022
Fixed It For You: Protocol Repair Using Lineage Graphs.
L Oldenburg, X Zhu, K Ramasubramanian, P Alvaro
CIDR, 2019
62019
Dissecting Service Mesh Overheads
X Zhu, G She, B Xue, Y Zhang, Y Zhang, XK Zou, X Duan, P He, ...
arXiv preprint arXiv:2207.00592, 2022
2022
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–6