Следене
Jasdeep Singh
Jasdeep Singh
Потвърден имейл адрес: stanford.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
BERT is not an interlingua and the bias of tokenization
J Singh, B McCann, R Socher, C Xiong
Proceedings of the 2nd Workshop on Deep Learning Approaches for Low-Resource …, 2019
462019
Xlda: Cross-lingual data augmentation for natural language inference and question answering
J Singh, B McCann, NS Keskar, C Xiong, R Socher
arXiv preprint arXiv:1905.11471, 2019
422019
Attention on attention: Architectures for visual question answering (vqa)
J Singh, V Ying, A Nutkiewicz
arXiv preprint arXiv:1803.07724, 2018
252018
Cross-lingual regularization for multilingual generalization
J Singh, NS Keskar, B McCann
US Patent 11,003,867, 2021
22021
Cross-lingual regularization for multilingual generalization
J Singh, NS Keskar, B McCann
US Patent App. 17/239,297, 2021
2021
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–5