Следене
Babiker. M. Jaffar
Babiker. M. Jaffar
Lecturer of Physics, University of Khartoum, Faculty of Education
Потвърден имейл адрес: uofk.edu
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Luminescence properties of Bi doped La2O3 powder phosphor
BM Jaffar, HC Swart, HAAS Ahmed, A Yousif, RE Kroon
Journal of Luminescence 209, 217-224, 2019
322019
Stability of Bi doped La2O3 powder phosphor and PMMA composites
BM Jaffar, HC Swart, HAAS Ahmed, A Yousif, RE Kroon
Journal of Physics and Chemistry of Solids 131, 156-163, 2019
172019
Cathodoluminescence degradation of Bi doped La2O3 and La2O2S phosphor powders
BM Jaffar, HC Swart, HAAS Ahmed, A Yousif, RE Kroon
Physica B: Condensed Matter 574, 411659, 2019
112019
Optical properties and stability of Bi doped La2O2S
BM Jaffar, HC Swart, HAAS Ahmed, A Yousif, RE Kroon
Optical Materials 95, 109260, 2019
102019
Comparative study of the luminescence of Bi doped LaOCl and LaOBr phosphor powders
BM Jaffar, HC Swart, HAAS Ahmed, A Yousif, RE Kroon
Journal of Luminescence 250, 119050, 2022
42022
Luminescence properties of Bi doped LaOF phosphor powder
BM Jaffar, HC Swart, HAAS Ahmed, A Yousif, RE Kroon
Optical Materials 135, 113367, 2023
12023
Influence of doping concentration and annealing temperature on the structure, particle morphology, and luminescent properties of powders and pulsed laser deposited thin films …
BM Jaffar, HC Swart, HAAS Ahmed, A Yousif, RE Kroon, ...
Optical Materials 143, 114291, 2023
2023
Effect of host anion or cation substitution on the luminescence and stability of lanthanum oxide based phosphors doped with bismuth
BMJ Jabraldar
University of the Free State, 2022
2022
Luminescence studies and stability of bismuth doped lanthanum oxide and oxysulphide
BMJ Jabraldar
University of the free state, 2019
2019
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–9