svetla staneva
svetla staneva
asistent Epidemiologia MU-Varna
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Еколого-епидемиологични аспекти на листерийната инфекция в България
КА Станева, Св., Константинов, Р.
СЕДМА НАУЧНА СЕСИЯ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-ВАРНА, 2018
2018
ЛИСТЕРИОЗА И БРЕМЕННОСТ
ЕК Станева Св, Р Константинов
Акушерство и гинекология 57, 4-9, 2018
2018
Епидемиологични особености на листериозата в България
А Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев
Втора национална среща на епидемиолозите, 2018
2018
ЛИСТЕРИОЗА И БРЕМЕННОСТ
К Станева, Константинов
ХХХVI Национална акушерска конференция, 2018
2018
контрол на стерилизацията в рамките на лечебното заведение
Р Станева, Св, Радославова, Е., Паунов, Ц., Константинов
Конгрес на БУЛНОЗО, 2016
2016
Съвременни епидемиолого-географски аспекти на листерийната инфекция в Р. България
РК Ц. Паунов Станева С.
Сборник с доклади по медицинска география, посветен на 100 - годишнината от …, 2016
2016
Анализ на видовото разнообразие на кърлежите във Варненски регион за периода 2012 – юни 2015 година
СС Д. Монов , Г. Монова , М. Коларова
2015
етиологична стуктура на невроинфекциите в Добричка област за периода 2010 -2014 година
СС 11. Монов Д., Т. Панайотова , Д. Радкова . Г.Рагьовска-Монова ,С.Маразова ...
2015
Променящата се околна среда и епидемиологичен риск от трансмисивни зоонози в Черноморския регион на Рбългария,
А 9. Р.Константинов, И.Иванов, Ц.Паунов, Н.Вълканова, С.Станева, Д.Георгиева ...
сп.”Здравна икономика и мениджмънт”,бр.4, 2012, 2012
2012
Актуални клинико-епидемиологични проблеми на Листериозата
Р Д-р Светла Станева, д-р Снежинка Цветкова, д-р Гергана Неделчева
Ageing of the population in Central and eastern European countries, 2011
2011
Нозогеографски анализ на новопоявяващите се кърлежовопреносими инфекции в Черноморския регион на Р.България
ДГ Константинов Р, Н.Вълканова, С.Станева, Т.Панайотова ,Д. Стойчева
Сборник от доклади на VІІІ Национален конгрес по медицинска география; София …, 2010
2010
Проучване особеностите на трансмисивния механизъм на предаване на инфекцията при новопоявяващите се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския регион на Р.България
ПС 7. Константинов Р, Н.Вълканова, А. Костова, С. Станева, Д. Стойчева, Д ...
Бюлетин ДДД, 2010, 5-16, 2010
2010
Управление на вътреболничните инфекции – гаранция за качеството на здравните услуги и сигурност за пациента
ХР Паунов Ц., Св.Станева, Н.Вълканова
Здравна икономика и мениджмънт”, бр.4, 2009, 12-18, изд.2010г., 2010
2010
Социално значими емергентни кърлежовопреносими инфекции във Варненска област
АК Р. Константинов, И. Иванов, С. Станева
Сп. Социална медицина, бр.1, 2010, 2010
2010
Nosocomial infections – registration, nosological and etiological structure
YK Paunov Ts.,Staneva Sv., Valkanova N.
Scripta Scientifica Medica,Vol.41(2), 2009, pp.113-212: 183-185, 2009
2009
Емергентни инфекции във Варненски регион за периода 2001-2006г
НВ 3. Константинов Р., Ц. Паунов, С.Милева, С. Станева
Научни съобщения на СУБ-Добрич, 2009, 2009
2009
Остър вирусен хепатит тип “А” в Добричка и Варненска област – проблеми в миналото и сега,
2. Вълканова Н., Ж.Калинкова, Т.Панайотова, Д.Стойчева, Св.Станева, М ...
СУБ Добрич, 2009, 2009
2009
Правни аспекти на противоепидемичната дейност при нозокомиалните инфекции /ВБИ/.
КГ 1. Вълканова Н., Стойчева Д.., Панайотова Т., Калинкова Ж., Любомирова М ...
Науч. съобщ. на СУБ кл. Добрич, 2009, 11; 16-27 (Електронна версия), http …, 2009
2009
Еколого-епидемиологични аспекти на листерийната инфекция в България
КА Станева, Св., Константинов, Р.
СЕДМА НАУЧНА СЕСИЯ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-ВАРНА, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–19