Следене
Neeraj Matiyali
Neeraj Matiyali
Потвърден имейл адрес: iitk.ac.in
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Multi-layer pruning framework for compressing single shot multibox detector
P Singh, R Manikandan, N Matiyali, VP Namboodiri
2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1318-1327, 2019
192019
Coordinated joint multimodal embeddings for generalized audio-visual zero-shot classification and retrieval of videos
K Parida, N Matiyali, T Guha, G Sharma
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2020
122020
Video person re-identification using learned clip similarity aggregation
N Matiyali, G Sharma
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2020
82020
Depth infused binaural audio generation using hierarchical cross-modal attention
KK Parida, S Srivastava, N Matiyali, G Sharma
arXiv preprint arXiv:2108.04906, 2021
12021
Disturbance observer for multivariate speed-dependent disturbance in DC motors
N Matiyali, R Potluri
2016 Indian Control Conference (ICC), 105-110, 2016
12016
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–5