Следене
Рени Петрова
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и резултати
Ф Филипова, В Георгиев, С Стефанов, В Хаджиев, Н Попова, ...
Варна, Изд.„Наука и икономика, 2013
72013
Учебно помагало по хармонизация на счетоводството (МСС/МСФО)
Ф Филипова, С СТЕФАНОВ, Р Петрова
Ик „Гея Принт “, Варна, 273, 2014
62014
Проблеми и перспективи пред счетоводното образование
Ф Филипова, Д Георгиева, Б Николова, Р Петрова, И Христов
Economic Studies 26 (1), 2017
52017
Accounting treatment of Intellectual Property in the pharmaceutical industry
R Petrova
Trakia Journal of Sciences 9 (4), 63-68, 2011
52011
Добри практики за напояване на земеделските култури
П Петков, Р Петрова, Н Марков, Н Гаджалска, Р Кирева, С Чехларова, ...
Авангард Прима, София, 2007
42007
Проблеми при дефинирането и класифицирането на нематериалните активи за счетоводни цели, сп
Р Петрова
Известия 2, 49-61, 2012
32012
ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МСФО 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДИНА
Ф Филипова, В Георгиев, А Атанасов, Р Петрова, Р Маринова
IDES, 2020
22020
Представянето във финансовите отчети като средство за манипулиране възприемането на счетоводната информация
Р Петрова
АИ" Ценов", 2016
22016
Изследване Ефекта Oт Преминаване Към Международните Стандарти За Финансово Отчитане (Мсс/Мсфо) В Българските Предприятия За Периода 2002–2014 Година
ДРФ Филипова, ДРВ Георгиев, ГАДРР Петрова
ICPA Articles 2016 (2016), 1-56, 2016
12016
МЕЖДУНАРОДНИ ТИПОВИ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ
A Спасова, Ж Манчева, Р Петрова
1
Новите Мсфо 9 И Мсфо 16: Предизвикателства И Ранни Ефекти От Прилагането Им В Част От Българските Предприятия За Периода 2017–2018 Година
ДРФ Филипова, ГАДРА Атанасов, ГАДРР Петрова, ГАДРР Маринова
ICPA Articles 2020 (2020), 1-34, 2020
2020
Completeness And Timeliness Of The Annual Financial Statements Published By Bulgarian Enterprises
R Petrova
Бизнес управление 27 (3), 63-82, 2017
2017
Пълнота И Своевременност На Публикуването На Годишните Финансови Отчети На Български Предприятия
R Petrova
Бизнес управление 27 (3), 73-92, 2017
2017
ПРЕДСТАВЯНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА МАНИПУЛИРАНЕ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
R Petrova
Бизнес управление 26 (1), 15-37, 2016
2016
Адаптация на модела на Алтман към българските публични дружества
В Георгиев, Р Петрова
Годишник на Икономически университет – Варна 86, 107-151, 2015
2015
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СГОРЕВШИХ ЛЕСОВ В БОЛГАРИИ
С Богданов, Р Петрова, В Илинкин
ББК 26.7. 82: 20.18 я43 П781, 87, 2013
2013
ТЕНДЕНЦИИ И МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
A Спасова, Р Петрова, Ф Рангелова
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–17