Следене
Jaehyun Pahk
Jaehyun Pahk
Потвърден имейл адрес: postech.ac.kr
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Wedge: web-image assisted domain generalization for semantic segmentation
N Kim, T Son, J Pahk, C Lan, W Zeng, S Kwak
2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 9281-9288, 2023
172023
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.