Следене
Yang Xia
Yang Xia
Потвърден имейл адрес: google.com
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Structure extraction from texture via relative total variation
L Xu, Q Yan, Y Xia, J Jia
ACM transactions on graphics (TOG) 31 (6), 1-10, 2012
9632012
F1 query: declarative querying at scale
B Samwel, J Cieslewicz, B Handy, J Govig, P Venetis, C Yang, K Peters, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (12), 1835-1848, 2018
312018
SCMF: sparse covariance matrix factorization for collaborative filtering
J Shi, N Wang, Y Xia, DY Yeung, I King, J Jia
Proceedings of the Twenty-Third International Joint Conference on Artificial …, 2013
192013
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3