Следене
Léo Baudouin
Léo Baudouin
Previously in Institut Pascal
Няма потвърден имейл адрес - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Fast humanoid robot collision-free footstep planning using swept volume approximations
N Perrin, O Stasse, L Baudouin, F Lamiraux, E Yoshida
IEEE Transactions on Robotics 28 (2), 427-439, 2011
1232011
Real-time replanning using 3D environment for humanoid robot
L Baudouin, N Perrin, T Moulard, F Lamiraux, O Stasse, E Yoshida
2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 584-589, 2011
662011
Fast humanoid robot collision-free footstep planning using swept volume approximations’, Robotics
N Perrin, O Stasse, L Baudouin, F Lamiraux, E Yoshida
IEEE Transactions on, 439, 2012
52012
Multi-modal sensors path merging
L Baudouin, Y Mezouar, O Ait-Aider, H Araujo
IAS13, 2014
32014
2012 Index IEEE Transactions on Robotics Vol. 28
G Agamennoni, F Aghili, J Agnus, SK Agrawal, R Alami, A Albu-Schaffer, ...
IEEE Transactions on Robotics 28 (6), 1441, 2012
2012
Sound and fast footstep planning for humanoid robots
N Perrin, O Stasse, L Baudouin, F Lamiraux, E Yoshida
Real-time Walking Path Planning with 3D Collision Avoidance
L Baudouin, N Perrin, O Stasse, T Moulard, F Lamiraux, E Yoshida
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–7