Paraskeva Mancheva
TitleCited byYear
Проблемите на ТЕЛК и потребностите на човека с инвалидност.
Манчева, П.
Социална медицина, 19-23, 2015
5*2015
Quality of life of individuals with disabilities – concepts and concerns.
Vankova D, Mancheva P.
Scripta Scientifica Salutis Publicae. 1 (1), 21-28, 2015
42015
Is a cooperation between Eastern and Western Medicine possible in Bulgaria?
P Mancheva
Scripta Scientifica Salutis Publicae 4, 77-81, 2018
32018
Неконвенционалните методи на лечение като част от холистичния подход в мениджмънта на хроничната инвалидизираща болест
П Манчева, Я Шивачев
Здр. икономика и мениджмънт 2 (64), 33-35, 2017
32017
Physiotherapy and chronic diseases
G Nenova, P Mancheva
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016
32016
Multidisciplinary cooperation between complementary and conventional medicine with patient suffering from myofascial pain syndrome
Y Shivachev, D Grozdeva, P Mancheva, NG Bogomilova St, ...
Journal of IMAB 24 (3), 2125-2128, 2018
22018
Здравни грижи за пациентите с мозъчен инсулт–предизвикателство за рехабилитацията в домашни условия
Н Недев, Г Ненова, П Манчева
Варненски медицински форум 5, 158-161, 2016
22016
Интегрираните грижи в работата на кинезитерапевта.
Ненова Г, Манчева П, Костадинова Т.
Здравна икономика и мениджмънт 2 (56), 9-13, 2015
22015
Оценка на удовлетвореността от проведената рехабилитация на пациенти, преживели мозъчен инсулт.
Н. Недев, П., Манчева, Н., Негрев
Варненски медицински форум 4 (3), 153-156, 2015
22015
Експертното решение–необходимо условие за социалната интеграция на хората с увреждания
П Манчева
Варненски медицински форум 3 (1), 69-74, 2014
22014
Breaking bad news through the eyes of the physician
A.Zabunov, V.Madzhova, P.Mancheva
Health Management 2, 26-29, 2008
22008
Оценка на мотивацията за обучение на студентите по медицина в периода на здравно реформиране в България.
П., Манчева, В., Маджова, А., Забунов, Св., Христова
Обща медицина, 3-6, 2007
22007
Болка в гръбнака и рамото – терапевтични подходи в общата медицинска практика
П Манчева
Обща медицина,, 3-6, 2004
22004
Реалност и перспективи на студентското клинично обучение по медицина (СКОМ).
М., Делийски, П., Манчева, А., Забунов
Социална медицина, 19-20, 2003
22003
MENTORING IN THE FIELDS OF PHYSIOTHERAPY AND INTEGRATED CARE
G Nenova, P Mancheva, T Kostadinova, K Mihov, S Dobrilov
JOURNAL OF IMAB 24 (1), 1923-1927, 2018
12018
Unconventional methods of treatment as a part of the holistic approach in the management of the chronic invalidating disease
P Mancheva, Y Shivachev
Health Economics and Management 64 (2), 2017
12017
Eastern medicine in management of chronic disk disease
Y Shivachev, E Stancheva, P Mancheva
Health Economics and Management 64 (2), 2017
12017
Медико-социальная реабилитация и интеграция пациентов с инвалидностью.
Манчева П, Ненова Г.
„Синтез науки и общества в решении глобальных проблем современности …, 2016
1*2016
Satisfaction of patients with arthrosis from multidsciplinary cooperation.
G. Nenova, P. Mancheva, T. Kostadinova
Journal of IMAB 22 (4), 1338-1343, 2016
12016
Preparing patients for handicap-stage assessment and the challenges for the general medical practice
P Mancheva, D Vankova
Scripta Scientifica Salutis Publicae 1 (1), 45-51, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20