georgi georgiev
TitleCited byYear
Bulgaria
S Tsenkova, G Georgiev, S Motev, D Dimitrov
Housing privatization in Eastern Europe, Clapham, D., J. Hegedus, K. Kintrea …, 1996
96*1996
Жилищна политика и устойчиво развитие: България в контекста на Европа
ГН Георгиев
Нов български университет, 2017
12017
Sustainable Housing for Sustainable Society
G Georgiev
Housing: Levels of perspective. Proceedings ENHR Young Housing Researchers., 1996
11996
Sustainable Environment for Elderly People
G Georgiev
Journal of Economic Development, Environment and People 9 (1), 17-26, 2019
2019
Предотвратяване на социалното изключване на възрастните хора чрез оптимизация на средата за обитаване
Г Георгиев, М Йорданова, П Петров
Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство …, 2019
2019
Енергийно-ефективната реконструкция на многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната бедност в България
Г Георгиев
Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство …, 2019
2019
Дигитализация на паметници на традиционната жилищна архитектура в България
Г Георгиев
Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство …, 2019
2019
Digitalization of Bulgarian Cultural Heritage
G Georgiev
Journal of Economic Development, Environment and People 8 (1), 6-17, 2019
2019
Problems of Multistory Housing Renovation in Bulgaria
A Kovachev, G Georgiev
AMIT (ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES) 43 (2), 300-311, 2018
2018
Restructuring of the ownership pattern of Eastern European urban housing as a tool for green urbanization
G Georgiev
2017
Housing policy in Bulgaria. Recent history, current projects and future trends
GN Georgiev
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017
2017
Comprehensive country profiles - Bulgaria
G Georgiev
Financing Affordable Hosing in Europe, 18-21, 2016
2016
Bulgarian Housing. Status and Prospectives
G Georgiev
Procedia of Economics and Business Administration ISSN: 2392-8174, ISSN-L …, 2015
2015
Състояние на жилищата в България. Нова магистърска програма" Жилищна политика и управление на недвижими имоти"
ГН Георгиев
2014
How can the public sector further facilitate EPC (energy performance contracting)?
GN Georgiev
2013
Social Housing organisation and European professionals Linked and acting together for Testing and promoting professionals coordination in Energy Renovation
ASHJV T.B. Salcedo, ...
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/D_3 …, 2012
2012
Livable Architecture-Urban issues and Housing
GN Georgiev
2012
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ
Г Георгиев, А Минев
Асоциация за реновиране на етажната собственост, 2009
2009
Development of the credit and financial systems in the housing sector in the Republic of Bulgaria= Развитие на кредитната и финансова система за жилищния сектор в република …
GN Georgiev, I Deliev, D Dimitrov, P Peitchev, S Motev, J Ivanov, ...
РАЗВИТИЕ НА КРЕДИТНАТА И ФИНАНСОВА СИСТЕМА ЗА ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА …, 1993
1993
Evaluation of the present condition of Bulgarian housing sector= Оценка на сегашното състояние на жилищния сектор в Република България
G Georgiev
EVALUATION OF THE PRESENT CONDITION OF BULGARIAN HOUSING SECTOR, 1993
1993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20