georgi georgiev
Title
Cited by
Cited by
Year
Bulgaria
S Tsenkova, G Georgiev, S Motev, D Dimitrov
Housing privatization in Eastern Europe, Clapham, D., J. Hegedus, K. Kintrea …, 1996
98*1996
Digitalization of Bulgarian Cultural Heritage
G Georgiev
Journal of Economic Development, Environment and People 8 (1), 6-17, 2019
32019
Housing policy in Bulgaria. Recent history, current projects and future trends
GN Georgiev
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017
22017
Жилищна политика и устойчиво развитие: България в контекста на Европа
ГН Георгиев
Нов български университет, 2017
22017
Sustainable Housing for Sustainable Society
G Georgiev
Housing: Levels of perspective. Proceedings ENHR Young Housing Researchers., 1996
11996
ПОТЕНЦИАЛ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СГРАДЕН ФОНД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АДАПТИРАНА ЖИЛИЩНА СРЕДА ЗА ВЪЗРАСТНИ
Г Георгиев
ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ 52 …, 2020
2020
Age-Friendly Living Environment in Support of Resilient Society in the Bulgarian Context
G Georgiev
RESILIENCE - BETWEEN MITIGATION AND ADAPTATION, pp. 310-319, 2020
2020
Sustainable Environment for Elderly People
G Georgiev
Journal of Economic Development, Environment and People 9 (1), 17-26, 2019
2019
Предотвратяване на социалното изключване на възрастните хора чрез оптимизация на средата за обитаване
Г Георгиев, М Йорданова, П Петров
Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство …, 2019
2019
Енергийно-ефективната реконструкция на многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната бедност в България
Г Георгиев
Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство …, 2019
2019
Дигитализация на паметници на традиционната жилищна архитектура в България
Г Георгиев
Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство …, 2019
2019
Възможности на дигитализацията за запазването на културно-историческото наследство в България Digitalization opportunities to save the cultural and historical heritage in Bulgaria
Г Георгиев
Дигитализация на културно-историческото наследство, 5-24, 2019
2019
Problems of Multistory Housing Renovation in Bulgaria
A Kovachev, G Georgiev
AMIT (ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES) 43 (2), 300-311, 2018
2018
ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В БОЛГАРИИ
A Kovachev, G Georgiev
Architecture and Modern Information Technologies, 2018
2018
Restructuring of the ownership pattern of Eastern European urban housing as a tool for green urbanization
G Georgiev
2017
Пилотен жилищен проект" Захарна фабрика"
ГН Георгиев
2017
Comprehensive country profiles - Bulgaria
G Georgiev
Financing Affordable Hosing in Europe, 18-21, 2016
2016
Bulgarian Housing. Status and Prospectives
G Georgiev
Procedia of Economics and Business Administration ISSN: 2392-8174, ISSN-L …, 2015
2015
Състояние на жилищата в България. Нова магистърска програма" Жилищна политика и управление на недвижими имоти"
ГН Георгиев
2014
How can the public sector further facilitate EPC (energy performance contracting)?
GN Georgiev
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20