Сунай Алиев
Сунай Алиев
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Потвърден имейл адрес: shu.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Нови стеганографски програми в Интернет
С Алиев, С ДРАГАН
В: Сборник научни трудове на международната научна конференция МАТТЕХ14 1 …, 0
1
5G И IOT-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРИРАНЕ
СА АЛИЕВ, СК ЖЕЛЕЗОВ
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–2