Следене
Stefano Belloro
Stefano Belloro
Software Engineering Manager, BBC
Потвърден имейл адрес: bbc.co.uk
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
I know what you did last summer: New persistent tracking mechanisms in the wild
S Belloro, A Mylonas
IEEE Access 6, 52779-52792, 2018
82018
Security considerations around the usage of client-side storage APIs
S Belloro, A Mylonas
Bournemouth University, 2018
2018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–2