Следене
Maxime Haddouche
Maxime Haddouche
Потвърден имейл адрес: inria.fr
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
PAC-Bayes unleashed: Generalisation bounds with unbounded losses
M Haddouche, B Guedj, O Rivasplata, J Shawe-Taylor
Entropy 23 (10), 1330, 2021
212021
Upper and lower bounds on the performance of kernel PCA
M Haddouche, B Guedj, O Rivasplata, J Shawe-Taylor
arXiv preprint arXiv:2012.10369, 2020
22020
Online PAC-Bayes Learning
M Haddouche, B Guedj
arXiv preprint arXiv:2206.00024, 2022
12022
Optimistic Dynamic Regret Bounds
M Haddouche, B Guedj, O Wintenberger
arXiv preprint arXiv:2301.07530, 2023
2023
PAC-Bayes with Unbounded Losses through Supermartingales
M Haddouche, B Guedj
arXiv preprint arXiv:2210.00928, 2022
2022
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–5