Svetoslav Dimitrov
Svetoslav Dimitrov
Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov"- Varna
Verified email at mu-varna.bg - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
AB0368 TREATMENT OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS WITH BELIMUMAB–PROSPECTIVE OBSERVATION OVER 2 YEARS
S Dimitrov, S Hristova, S Bogdanova-Petrova, T Shivacheva
Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 1480-1481, 2020
2020
Efficacy of TNF-α blocking agent Golimumab in patients with active ankylosing spondylitis
DS T. Mahendrarajah, M. George
Black sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine, 2019
2019
Прогностични фактори и матрични модели при болни от ревматоиден артрит
ВК Св. Христова, Св. Димитров
Национална конференция по Ревматология, 2019
2019
Влияние на нивото на болестна активност, функционалния статус върху качеството на живот при болни от нерентгенографски спондилоартрит
КВ Св. Димитров, Христова Св.
Национална конференция по Ревматология, 2019
2019
Оценка на факторите за клиничното протичане и ефекта от лечението на болни с ревматоиден артрит
ВК Св. Христова, Св. Димитров, Ж. Русева, Д. Герова, Я. Стефанов, В. Маджова
Обща Медицина/General Medicine, 2019
2019
Пиогенен спондилодисцит – серия от 5 клинични случая
КВ Г. Герганов, Димитров Св., Христова Св., Куцарова С.
Първи интердисциплинарен форум клинична Ревматология, 2018
2018
Пурпура на Henoch – Schonlein (HSP) – клиничен случай
КВ Св. Димитров, Христова Св., Герганов Г.
Първи интердисциплинарен форум клинична Ревматология, 2018
2018
Ревматология
БВ Св. Димитров
Вътрешни болести за специалисти по здравни грижи, 442-471, 2018
2018
Ревматоиден артрит-кога да мислим за ревматоиден артрит и как да оценим активността на заболяването?
ВК Св. Христова, Св. Димитров, Ж. Русева, Д. Герова, Я. Стефанов, В. Маджова
Обща Медицина/General Medicine, 2018
2018
Рентгенографска прогресия при болни с ревматоиден артрит
ВК Св. Христова, Св. Димитров, Ж. Русева, Д. Герова, Я. Стефанов, В. Маджова
Обща Медицина/General Medicine, 48-51, 2018
2018
Comparative characteristics of patients with non-radiographic axial spondyloarthritis and ankylosing spondylitis
RS M. Ivanova, Sv. Dimitrov, Sv. Hristova, Al. Dimitrov, Vl. Kadinov
Rheumatology, 3-12, 2018
2018
Серия клинични случаи на изява на псориазис при лечение на болни от анкилозиращ спондилит с анти-TNF алфа медикаменти
КВ Св. Христова, Димитров Св., Шивачева Т.
Национална конференция по Ревматология, Ахелой, 2017
2017
Радиографска прогресия при болни от ревматоиден артрит, провеждащи лечение с биологичен медикамент
КВ Св. Христова, Димитров Св., Шивачева Т.
Национална конференция по Ревматология, Ахелой, 2017
2017
Сравнителни характеристики при болни с нерентгенграфски аксиален спондилоартрит и анкилозиращ спондилит
СР Св. Димитров, Иванова М., Димитров Ал., Кадинов Вл.
Национална конференция по Ревматология, Ахелой, 2017
2017
Промени в ЦНС при пациент със системен лупус еритематодес, имитиращи болест на Fahr
БИ Св. Христова, Св. Димитров, Т. Шивачева, Вл. Кадинов
Юбилейна национална конференция по Ревматология с международно участие, 2016
2016
WINDOW OF OPPORTUNITY и ядрено-магнитен резонанс - има ли връзка
КВ Св. Димитров
MedPost, 54-57, 2015
2015
Прогресивна хемифациална атрофия (Синдром на Parry- Romberg): клиничен случай
МГ Б. Иванов1, С. Горева2, А. Капрелян3, В. Кадинов4, И. Димитров5, С. Димитров6
Съюз на учените – Варна "Месец на науката Варна 2015", Заключителна …, 2015
2015
Сакроилиачни стави, серонегативни спондилоартрити и адрено-магнитен резонанс
КВ Св. Димитров
MedPost, 60-64, 2015
2015
Миопатия при пациент с тиреотоксикоза
КВ С. Богданова, Христова Св., Димитров Св., Шивачева Т.
Годишна Национална конференция по Ревматология, 2015
2015
Клиничен случай на пациент с дифузен В-клетъчен лимфом
КВ Св. Христова, Богданова С., Димитров Св., Шивачева Т.
Годишна Национална конференция по Ревматология, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20